شرکت تحقیق و توسعه ایرانیان(تتا)

/
شرکت دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان (تتا) در سال 1389 توسط جمعی از …