کاربردها:

این دستگاه در نشتی یابی، خوردگی و سایش، سازه های فضای، جوشکاری و پزشکی کاربرد دارد.

قابلیت ها:

دارای دو کانال قابل ارتقا به ۱۶ کانال

فرکانس نمونه برداری/رزولوشن:۱۴bit/50MHz

تنظیم حد آستانه ۱۰۰db-10db

دارای سرعت نمونه برداری بالا با اختلال (نویز) پایین

طول نمونه برداری شکل موج تا ۴k