گواهی نامه ثبت اختراع ربات بازرس مخازن به روش التراسونیک و ادی کارنت

مشارکت و حضور فعال در نخستین جشنواره کسب و کار های نوپا در حوزه صنعت و معدن