انعقاد قرار داد تولید انبوه پالس اکسیمتر به عنوان طرح کلان ملی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

انعقاد قرار داد تولید انبوه پالس اکسیمتر به عنوان طرح کلان ملی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مپوا در راه مبارزه با کرونا: انعقاد ...

ادامه مطلب

valve-leakage

تست میدانی نشتی ولوهای حوضچه های مسیر خطوط لوله ی انتقال گاز فشار قوی با استفاده از دستگاه آکوستیک امیشن

در این خبر گزارش تصویری مربوط به تست میدانی نشتی ولوهای موجود در حوضچه های مسیر خطوط لوله ی انتقال گاز فشار قوی با استفاده از دستگاه آک...

ادامه مطلب

iranlabexpo

دومین حضور مپوا در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی نمایشگاه ساخت ایران

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 1398 در راستای رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد ...

ادامه مطلب