نوشته‌ها

منابع تولید امواج آکوستیکی

مکانیزم های تولید امواج آکوستیکی – بخش اول فلزات و کامپوزیت ها

ویدیو آموزشی : مکانیزم های تولید امواج آکوستیکی – بخش اول فلزات و کامپوزیت ها

از مجموعه ویدیوهای آموزشی شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) در حوزه تست های غیر مخرب یا non destructive testing . در پنجمین ویدیو مکانیزم های تولید امواج آکوستیکی در فلزات و  کامپوزیت ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدرسان:

دکتر حیدری : دانشیار مهندسی مکانیک – رئیس هیئت مدیره شرکت مپوا

دکتر رفاهی : استادیار مهندسی مکانیک – مدیرعامل شرکت مپوا

 

 

مشاهده ویدیو در آپارات

 

ویدیو آموزشی قبلی :

تاریخچه روش آکوستیک امیشن

.

ویدیو آموزشی : امواج آکوستیک امیشن ( acoustic emission waves)

امواج آکوستیک امیشن ( acoustic emission waves)

 از مجموعه ویدیوهای آموزشی شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) در حوزه تست های غیر مخرب یا non destructive testing 

این مجموعه ویدیوها به شکل موضوعی و به صورت پیوسته منتشر خواهند شد…

در سومین ویدیو در خصوص امواج آکوستیک امیشن بحث شده است.

موضوعات اصلی مورد بحث:

  • انواع امواج آکوستیک امیشن
  • مودهای انتشار موج الاستیک
  • سرعت و حرکت موج در مواد
  • انرژی امواج نسبت به هم

 

مشاهده ویدیو در آپارات

 

ویدیوهای قبلی : 

ویدیو آموزشی : معرفی روش آکوستیک امیشن (Acoustic Emission)

 

ویدیو آموزشی : مقدمه ای بر روش های مختلف تست غیرمخرب (NDT)