نوشته‌ها

آزمایش نشتی شار مغناطیسی با تجهیزات ایجاد میدان مغناطیسی قوی و ضعیف

آزمایش نشتی شار مغناطیسی  با تجهیزات ایجاد میدان مغناطیسی قوی و ضعیف

آزمایش های نشتی شار مغناطیسی صورت گرفته در این مقاله با تجهیزات تشخیص عیوب کابل با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی قوی و ضعیف و با درنظر گرفتن استانداردهای مرجع یعنی مطابق با ASTM E 1571-11 (ASTM, 2011) انجام شده است. در آزمایش نشتی شار مغناطیسی قطر استاندار میله ۲٫۱ متر (۶٫۹ فوت) و میله بلند از میله های قطر ۵ میلی متر (۰٫۲ اینچ) مونتاژ شده است.

به صورت ساختگی چهار کابل دارای خوردگی (دارای عیوب موضعی) شبیه سازی شده است که شامل عیوب زیر است: یک عیب موضعی داخلی (۱٫۹٪ سطح مقطع کامل) ، دو عیب موضعی داخلی (۳٫۸٪) ، یک عیب موضعی خارجی (۱٫۹٪) و دو عیب موضعی خارجی (۳٫۸٪) ، همه با شکاف هوا در ۵ میلی متر (۰٫۲ اینچ) ، در فواصل ۰٫۴ ، ۰٫۷۲ ، ۰٫۹ و ۱٫۱۵ متر (۱٫۳ ، ۲٫۳۶ ، ۳ و ۳٫۷۸ فوت) از انتهای سمت چپ استاندارد. نتایج آزمون در شکل ۳ نشان داده شده است.

بررسی نتایج آزمون

ابزار بازرسی مورد استفاده که در یک میدان مغناطیسی قوی اعمال شده به وضوح تمام ناپیوستگی های میله نمونه مورد بررسی را بر روی هر دو محل عیوب موضعی نشان داده و همچنین کاهش سطح مقطع یا LMA را نیز نشان می دهد.

ابزاری که در میدان مغناطیسی ضعیف باقیمانده کار میکند ، فقط ۳٫۸٪ عیوب موضعی سطح مقطع را نشان می دهد.  این ابزار تنها می تواند شکستگی های کابل را تشخیص دهد، زیرا قادر به اندازه گیری کاهش سطح مقطع یا LMA  نیست. همچنین ثابت شده است که  ابزارهایی که در میدان مغناطیسی ضعیف برای بازرسی مورد استفاده قرار می گیرند ، به دلایل ذکر شده در بالا ، قابلیت تکرار پذیری ندارد. تکنولوژی  MFL به کار گرفته شده در یک میدان مغناطیسی قوی، تکرارپذیری را بالا می برد. نتایج بدست آمده طی دو آزمایش متوالی نمونه کابل با ناپیوستگی های ساختگی در شکل ۴ نشان داده شده است.

 

تکرار پذیری آزمایش

کابل نمونه از یک کابل با قطر ۳۲ میلی متر (۱٫۳ اینچ) ، طول ۹٫۹ متر (۳۲٫۵ فوت) ساخته شده است و شامل ناپیوستگی های ساختگی زیر است: چندین شکستگی داخلی در فاصله ۲٫۸ متر (۹٫۲ فوت). و ۹٫۸٪ LMA در فاصله ۴٫۹ تا ۷ متر (۱۶٫۱ تا ۲۳ فوت) از انتهای سمت چپ.

دو اجرای متوالی در شکل ۴a ، با قرمز و آبی مشخص شده ، سازش خوبی را نشان می دهد، در حالی که اجرا شکل ۴b سازش خوبی را نشان نداده و مخالف است.

هنگامی که اجراهای متوالی و به صورت دوره ای انجام شود تکرار خوانایی به طور چشمگیری مهم است. زیرا این تکرارپذیری امکان مقایسه و مشاهده تغییرات را می دهد.  بنابراین خرابی کابل یا طناب قابل ارزیابی است و می توان طول عمر آن را پیش بینی کرد (Vorontsov et al.، ۲۰۰۷). همین امر در خصوص پایش وضعیت کابل ها در مقایسه ها مختلف نیز به کار می رود (Marais and Bester، ۲۰۱۱؛ Sukhorukov et al.، ۲۰۰۳).

 

 

منبع :

Magnetic Flux Leakage Testing. Strong or Weak Magnetization