bidboland-flare-cables-non-destructive-inspectio

اختتام موفقیت آمیز پروژه بازرسی غیرمخرب کابل های فلر پالایش گاز بیدبلند

اختتام موفقیت آمیز پروژه بازرسی غیرمخرب کابل های فلر پالایش گاز بیدبلند شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) قرارداد پژوهشی خود ب...

ادامه مطلب