تست کف مخازن با استفاده از دستگاه mfl

آزمون نشت شار مغناطیسی یک آزمون غیر مخرب است. این آزمون بیشتر برای لوله‌ها و کف مخازن که از جنس مواد آهنی هستند کاربرد دارد و به واسطه قابلیت بازرسی حتی از روی سطح عایق روشی اقتصادی است. در این مطلب با این روش بیشتر آشنا شوید. با انجینیک همراه باشید.

در آزمون نشت شار مغناطیسی (Magnetic Flux Leakage) اگر ناپیوستگی در قطعه وجود داشته باشد در شکل الگوی شار مغناطیسی‌ای که ایجاد می‌شود ناهنجاری به وجود می‌آورد و باعث شناخته شدن آن می‌گردد. از آزمون نشت شار مغناطیسی در بازرسی‌های خطوط لوله، کف مخازن و … که از جنس مواد  آهنی است استفاده می‌شود. در کاربردهای استفاده از لوله ابزار مشخص کننده ناپیوستگی از درایو و سیم‌پیچ سنسور و یک مبدل موقعیت تشکیل شده که توسط کابل به منبع قدرت وصل است وسیگنال‌های دریافت شده را برای پردازش به کامپیوتر ارسال می‌کند. این ابزار برای بازرسی در اطراف لوله قرار داده می‌شود با. وصل شدن برق به سیم پیچ درایو، در قطعهیک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کندهمین طور که ابزار در طول قطعه حرکت می‌کند تغییرات در ضخامت دیواره که به علت خوردگی، فرسایش، ایجاد حفره و غیره ایجادشده است باعث خواهد شد چگالی شار مغناطیسی تغییر کند. این تغییرات با سنسور برداشت و به کامپیوتر ارسال می‌شود. محل سیگنال‌ها توسط مبدل موقعیت طوری به کامپیوتر ارسال می‌شود که منطقه شناسایی را می‌توان برای ارزیابی بیشتر مشخص کرد. این تکنیک را می‌توان بدون از بین بردن عایق روی سطح لوله انجام داد. و درنتیجه راهی اقتصادی و سریع برای بازرسی خطوط طولانی لوله‌ها به شمار می‌رود.

تست کف مخازن

بازرسی کف مخزن هم در اصل مانند لوله‌ها است، اما با این تفاوت که در آنها از یک سری ژنراتور میدان مغناطیسی (“پل”) و سنسور (همان‌طور که در شکل نشان داده شدهاست) استفاده می‌شود. در واقع تمام این تجهیزات بر روی یک ماشین شبیه به جارو برقی قرار داده شده است. پل‌ها یک میدان مغناطیسی اشباع در کف مخزن تولیدمی‌کنند، و هر گونه کاهش در ضخامت یا از بین روفتن مواد به دلیل ایجاد حفره یا خوردگی باعث می‌شود ناهنجاری در شکل شارهای مغناطیسی ایجاد شود و اصطلاحاًشار مغناطیسی از کف مخزن به سمت بالا “نشت” کند. این ناهنجاری‌ها را می‌توان توسط سنسورها برداشت کرد. در ماشین‌های قدیمی، هر سنسور یک عملگر صوتی یاصفحه نمایش بصری وصل بوده است و محل ناپیوستگی را برای اپراتور مشخص می‌کرده است. دستگاه‌های پیشرفته‌تر هم صفحه نمایش بصری دارند و هم قابلیت ذخیره نتایج قدیمی را دارا می‌باشند و می‌توانند داده‌های ذخیره شده را تجزیه‌وتحلیل کرده با نتایج قدیمی‌تر مقایسه کنند و رشد گسست‌ها و ناپیوستگی‌ها را مورد نظارت قرار دهند.