ویدیو آموزشی : امواج آکوستیک امیشن ( acoustic emission waves)

امواج آکوستیک امیشن ( acoustic emission waves)

 از مجموعه ویدیوهای آموزشی شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) در حوزه تست های غیر مخرب یا non destructive testing 

این مجموعه ویدیوها به شکل موضوعی و به صورت پیوسته منتشر خواهند شد…

در سومین ویدیو در خصوص امواج آکوستیک امیشن بحث شده است.

موضوعات اصلی مورد بحث:

  • انواع امواج آکوستیک امیشن
  • مودهای انتشار موج الاستیک
  • سرعت و حرکت موج در مواد
  • انرژی امواج نسبت به هم

 

مشاهده ویدیو در آپارات

 

ویدیوهای قبلی : 

ویدیو آموزشی : معرفی روش آکوستیک امیشن (Acoustic Emission)

 

ویدیو آموزشی : مقدمه ای بر روش های مختلف تست غیرمخرب (NDT)

 

 

ویدیو آموزشی : معرفی روش آکوستیک امیشن (Acoustic Emission)

ویدیو آموزشی : معرفی روش آکوستیک امیشن (Acoustic Emission)

در این ویدیو از مجموعه ویدیوهای آموزشی شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) در حوزه تست های غیر مخرب NDT یا non destructive testing روش آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) معرفی شده است.

از مجموعه ویدیوهای آموزشی شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) در حوزه تست های غیر مخرب یا non destructive testing .

این مجموعه ویدیوها به شکل موضوعی و به صورت پیوسته منتشر خواهند شد…

در دومین ویدیو روش آکوستیک امیشن معرفی شده است.

 

مشاهده ویدیو در آپارات

 

قسمت قبل:  ویدیو آموزشی : مقدمه ای بر روش های مختلف تست غیرمخرب (NDT)

 

ویدیو آموزشی : مقدمه ای بر روش های مختلف تست غیرمخرب (NDT)

ویدیو آموزشی : مقدمه ای بر روش های مختلف تست غیرمخرب (NDT)

در این ویدیو از مجموعه ویدیوهای آموزشی شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر (مپوا) در حوزه تست های غیر مخرب NDT یا non destructive testing مقدمه ای از روش های مختلف تست غیرمخرب بیان شده است.

این مجموعه ویدیوها به شکل موضوعی و به صورت پیوسته منتشر خواهند شد…

در نخسین بخش مقدمه ای بر روش های مختلف NDT مورد بحث قرار گرفته است.

 

مشاهده ویدیو در آپارات

لینک آپارات :https://www.aparat.com/v/eIpGv

با ما همراه باشید.

قسمت بعد :

ویدیو آموزشی : معرفی روش آکوستیک امیشن (Acoustic Emission)